E Pik Pahani Online Maharashtra संपूर्ण माहिती | E Pik Nondani 2023

E Pik Pahaniऑनलाईन
E Pik Pahani ऑनलाईन

E Pik Pahani परिचय सरकारच्या या ई-पीक सर्वेक्षण प्लॅटफॉम द्वारा शेतकरी मोबाईल ॲपच्या मदतीने शेतीच्या पीकाची नोंदणी ठेवायचे काम करू शकतात. यामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्याही योजनेचा थेट लाभ इ-पिक पाहणी प्रकल्पातील माहितीद्वारे देता येतो. पीक पाहणी मुळे खातेदारांना पीक…

Continue ReadingE Pik Pahani Online Maharashtra संपूर्ण माहिती | E Pik Nondani 2023